En saknad siluett

Varje gång jag kommer körande in till Halmstad på Laholmsvägen saknar jag Halmstads lilla fullriggare. Det här är en av få små fullriggare som finns kvar i världen. Här i Halmstad sedan 40-talet. Jag minns fortfarande besöket på båten som låg förtöjd vid träpollare längre upp i Nissan, eller några meter söder om Österbro. Tyvärr såldes Najaden till Norge. Anledningen var som eljest politiskt sparnit, för ”andra obskyra behov”.


Historik

Najaden byggdes i Karlskrona och sjösattes 11 februari 1897 som övningsfartyg åt flottan. Hon användes för seglingsutbildning av skeppsgossar tre månader varje sommar fram till 1938. Besättningen var 20 befäl och 100 skeppsgossar mellan 15 och 17 år. Seglatserna gick från hemorten Karlskrona längs väst- och ostkusten och de danska öarna, men också längre resor till England, Skottland, Holland, Tyskland och Baltikum.

Tillsammans med Cutty Sark är Najaden de enda kvarvarande fullriggarna med kompositskrov (järn- eller stålspant under träbordläggningen). Systerfartyget Jarramas i Karlskrona har plåtskrov och byggdes tre år senare (1900).

Under andra världskriget användes först Najaden som logementsfartyg åt beredskapsanställda för att sedan bogseras till Torekovs hamn som hamnspärr. Fartyget blev mycket illa åtgånget, men den 20 juli 1946 kom hon till Halmstad efter upprustning i Karlskrona och var en gåva från grosshandlare Bernhard Aronsson. Najaden låg först vid Österbros östra landfäste, men flyttades 1956 till sin senare plats vid Slottet när Slottsbron byggdes och låg där fram till 2014, med mindre avbrott för renoveringar.

I början av 1988 bildades Föreningen Najadens Vänner som såg som sin uppgift att bevara ett världsunikt fartyg, en sevärdhet och symbol, återställa fartyget, ha det öppet för allmänheten samt behålla Halmstads verkliga turistattraktion. Najaden följd av ett stort antal småbåtar återkom[förtydliga] till Slottskajen den 29 juli 1990 – men skrovet var då tomt inuti. Föreningen Najadens Vänner lade till och med 2002 ner cirka 50 000 timmar för att återställa inredningen med starkt mål att bibehålla mesta möjliga av originalutrustningen och 1994 belönades föreningens arbete av Hallands museiförening med ”Diplom för bästa byggnadsbevarande insats”.

Najaden övergick tyvärr i norsk ägo den 4 juli 2014.

Många Halmstadbor grät i lönndom över den osedvanligt snåldumma försäljningen. Najaden var under lång tid ett furstligt välkomnande för besökare som kom från södra och östra Sverige till Halmstad centrum. Det danskbyggda slottet i bakgrunden gjorde ju intrycket än bättre.

Najadens vänner

Velkommen til Najaden

27 May 2024