En plats som vi älskar att hata

Jorden är ett tillhåll för all världens ismer, religoner och andra "trollideologier".
Av dessa ismer och ideologier är kapitalismen det ojämförligt värsta hotet mot mänskligheten.

Kapitalismen dränerar de stora sjöarna för att odla inkomstbringande växtarter och djur. Kapitalismen kalhugger jättelika arealer av livgivande djungler.
Man fyller hav och sjöar med allsjöns bråte bara för att man inte anser det vara ekonomiskt försvarbart att tillvarata rester och avfall av deras pengaskapande intressen.

Det verkar alltså som om vi normala människor älskar vår vackra unika jord, medan kapitalismen hatar vårt vackra jordklot.

1 May 2024

Välkommen

Golfäventyr

Bloggportaler

blogglista.se

Nyhetsbrev

N.NU