Om min dyslexi

Jag har under hela min uppväxt haft svårt att få in text och information i mitt arma huvud. Naturligtvis har jag inte pratat om detta, utan skämts för min oförmåga.

Så läste jag om en läkare och författare som berättade om sin dyslexi. Då vaknade mitt ”förnuft” och jag insåg plötsligt att mina inlärningssvårigheter beror på dyslexi.

Nu behöver jag inte skämmas för mitt tillstånd längre. Ni som följer mig och läser mitt skrivande får ha förståelse för några stavfel och missade bokstäver.

Ni får ha överseende med mina stavfel då jag ”lider av” en mildare form av dyslexi. Världsberömda författaren Anna Jansson berättade i TV4 om att hon var dålig på stavning, men att hon har en sprittande fantasi och skrivglädje i stället.Detta är dyslexi enligt Dyslexiföreningen:
Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.

Läs- och skrivsvårigheter kan uppstå på grund av syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet), men också på dyslexi.

Personer med dyslexi utgör alltså en undergrupp som möter specifika, ofta ärftligt betingade hinder vid läsinlärningen. Svårigheterna gäller främst avkodningen, att ta till sig och automatisera kopplingen mellan bokstäver och talljud. De flesta med dyslexi läser mödosamt, hakar upp sig på orden, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord.

Läsning är en komplex förmåga och dyslexi tar sig därför olika uttryck hos olika personer. Vissa har till exempel större problem med att stava än att läsa. Med tidiga insatser och gott professionellt stöd kan hindren reduceras betydligt. Det som brukar kvarstå i vuxen ålder är då främst en låg läshastighet.

Jag, en av 750'000 dyslektiker.

Läs mer om dyslexi på Logopeditjänst

Välkommen

Sidor som jag följer

Susscreations
Operation Smile
Dr Annika Dahlqvist
World Animal Protection
World Wildlife Foundation

Flag Counter

blogglista.se

Gör din egen Egen hemsida, prova gratis